Oddział Przedszkolny

Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja » Oddział Przedszkolny

 

 

Protokół posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej działającej przy Szkole Podstawowej

 im. Mikołaja Kopernika w Cielcach.

 

 

Dnia 4 kwietnia 2016 roku Komisja Rekrutacyjna w składzie:

Przewodnicząca: Ewa Gułaj

            Członkowie: Małgorzata Garncarek

                             Katarzyna Michalak

działając na podstawie art.20 pkt 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty    

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64) a także na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r.  z 2015 r.  poz.1515, poz.1890) po przeanalizowaniu złożonych kart zgłoszeń biorąc pod uwagę kryteria rekrutacji gminnej oraz kryteria rekrutacji szkolnej zakwalifikowała do klasy I w roku szkolnym 2016/2017 następujące dzieci:

 

 1. Kasprzak Adam ur. 2009r.
 2. Kuciński Filip Paweł ur. 2010 r.
 3. Krysiak Joanna ur. 2009 r.
 4. Michalak Oskar ur. 2010 r.
 5. Serafińska Oliwia ur. 2009 r.
 6. Podlasiak Joanna ur. 2009 r.
 7. Pawlak Wiktoria Gabriela ur. 2010 r.
 8. Waszak Anastazja Natalia ur. 2010 r.,

 

W wyniku analizy deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym oraz kryteriów gminnych i rekrutacji szkolnej w oddziale przedszkolnym

w roku szkolnym 2016/2017 wychowanie przedszkolne kontynuować będą następujące dzieci:

      1. Nowiński Tomasz ur. 2011 r.

      2. Pisula Krystian ur. 2011 r.

      3. Pieronowska Julianna ur. 2011 r.

      4. Jakóbczak Wiktor ur. 2011 r.

      5. Matusiak Karina ur. 2011 r.

      6. Jeziorny Nikodem ur. 2011 r.

      7. Tomczyk Aleksandra ur. 2010 r.

      8. Dzieciątkowski Mateusz ur. 2010 r.  

      9. Jędrzycki  Aleksander ur. 2010 r.

    10. Gliwny Igor ur. 2010 r.

 

W wyniku analizy wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz w oparciu o kryteria gminne oraz kryteria szkolne rekrutacji, do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 przyjęto następujące dzieci:

 1. Bartosik Lena ur. 2011 r.
 2. Bartosik Joanna Zuzanna ur. 2011r.
 3. Brzęczkowski Piotr ur. 2011 r.
 4. Matusiak Klaudia Magdalena ur. 2011 r.
 5. Tomczyk Szymon Michał ur. 2011 r.
 6. Szewczyk Franciszek Jakub ur. 2011 r.
 7. Wesołek Mikołaj ur. 2011 r.
 8. Krawczyk Tobiasz Janusz ur. 2012 r.
 9. Krysiak Dominik ur. 2012 r.
 10. Wachowski Filip ur. 2012 r.
 11. Pawlak Zuzanna Maria ur. 2012 r.
 12. Kałas Kacper ur. 2012 r.
 13. Bartosik Kinga ur. 2012 r.
 14. Podlasiak Mikołaj ur. 2012 r.

 

Na liście rezerwowej umieszczono dziecko :

 1. Miłosz Alicja Natalia ur. 2013 r.

 

 

 

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl